Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu thực nghiệm gia cường sức kháng uốn cho dầm bê tông cốt thép bằng tấm CFRP ứng suất trước Tải về Tải tệp PDF