Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu thực nghiệm về khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép sử dụng tro bay khi chịu nén lệch tâm phẳng Tải về Tải tệp PDF