Quay trở lại bài viết chi tiết Ảnh hưởng của ăn mòn, hà bám và xói đến kết cấu Monopile đỡ turbine gió ở Việt Nam Tải về Tải tệp PDF