Quay trở lại bài viết chi tiết Mô hình số kỹ thuật cho cầu đúc sẵn sử dụng trong thiết kế định hướng chế tạo và lắp dựng Tải về Tải tệp PDF