Quay trở lại bài viết chi tiết Xác định hệ số hiệu chỉnh cắt trong dầm làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên Tải về Tải tệp PDF