Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu, đánh giá trạng thái dinh dưỡng hồ chứa nước Cao Vân phục vụ cấp nước sinh hoạt Tải về Tải tệp PDF