Quay trở lại bài viết chi tiết Trường Đại học Xây dựng tham gia giải pháp cải thiện môi trường, khắc phục sự cố tại công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS) Tải về Tải tệp PDF