1.
Thien An V, Hao C. Ảnh hưởng của thạch cao phốt pho đến các tính chất cơ lý của xi măng poóc lăng PC40. TCKHCNXD [Internet]. 17tháng 42018 [cited 15tháng 62024];12(2):98-03. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/989