1.
Lam N. Nghiên cứu ảnh hưởng của loại canxi sun phát đến độ co hoá học và nhiệt thủy hóa của vữa tự san phẳng sử dụng chất kết dính ettringite. TCKHCNXD [Internet]. 17tháng 42018 [cited 24tháng 62024];12(2):92-7. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/988