1.
Trung N, Toi P. Nghiên cứu, đề xuất suất tiêu thụ điện năng cho văn phòng làm việc: Ap dụng tính toán cho văn phòng làm việc tại Hà Nội. TCKHCNXD [Internet]. 17tháng 42018 [cited 25tháng 62024];12(2):59-4. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/983