1.
Dat C. Nghiên cứu kết hợp công cụ GIS và phần mềm HEC-RAS trong bài toán lan truyền sóng vỡ đập. TCKHCNXD [Internet]. 17tháng 42018 [cited 25tháng 62024];12(2):50-8. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/982