1.
Chuong L, Nhat D, Nang T, Dung N. Phân tích động học, động lực học thiết bị lắp dựng tấm tường bê tông nhẹ. TCKHCNXD [Internet]. 17tháng 42018 [cited 24tháng 62024];12(2):43-9. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/981