1.
Hai Ninh C, Tham N, Duc V. Quy trình thi công lắp ghép cấu kiện bê tông nhẹ chống cháy cho cột thép chữ H và dầm thép chữ I. TCKHCNXD [Internet]. 17tháng 42018 [cited 25tháng 62024];12(2):36-2. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/980