1.
Nhu Thao D, Binh L, Phuong T, Hiep N, Chinh T, Cuong N. Phân tích bậc hai phi đàn hồi cột ống thép nhồi bê tông. TCKHCNXD [Internet]. 17tháng 42018 [cited 15tháng 62024];12(2):18-3. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/977