1.
Hung N, Huy N, Dat P. Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số cột bê tông cốt thép tiết diện chữ Lchịu tải trọng động đất. TCKHCNXD [Internet]. 15tháng 42018 [cited 25tháng 62024];12(2):11-7. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/976