1.
Tung P, Dao P, Tung D, Quang N. Nghiên cứu sự hình thành và mở rộng khe nứt thẳng góc trong dầm bê tông cốt thép khi chịu tác dụng của tải trọng ngắn hạn. TCKHCNXD [Internet]. 15tháng 42018 [cited 16tháng 62024];12(2):3-0. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/975