1.
Tần H, Hanh P, Lâm N. Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông cường độ cao dùng cho công trình thủy công chịu tác động của dòng chảy có lưu tốc lớn. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 52011 [cited 19tháng 72024];5(1):48-4. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/893