1.
Phương N. Sơ bộ đánh giá và đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả khai thác tuyến buýt BRT Kim Mã - Yên Nghĩa. TCKHCNXD [Internet]. 31tháng 102017 [cited 24tháng 62024];11(3):115-21. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/795