1.
Thành L. Giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư công trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2020. TCKHCNXD [Internet]. 30tháng 102017 [cited 16tháng 62024];11(3):66-1. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/785