1.
Đông P. Thí nghiệm xuyên tĩnh và ứng dụng trong phân tích nền đất yếu. TCKHCNXD [Internet]. 27tháng 102017 [cited 20tháng 62024];11(3):42-9. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/780