1.
Hải Ninh C, Thám N, Đức V. Quy trình kỹ thuật chế tạo cấu kiện bê tông nhẹ cách nhiệt - chống cháy. TCKHCNXD [Internet]. 27tháng 102017 [cited 24tháng 62024];11(3):36-1. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/779