1.
Quý N, Nam V. Nghiên cứu sử dụng Nano-Silica thay thế Silica-fume hạn chế co nội sinh trong bê tông cường độ cao. TCKHCNXD [Internet]. 27tháng 102017 [cited 15tháng 62024];11(3):30-5. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/778