1.
Liên T, Khiêm N, Đức N. Phân tích dao động cưỡng bức của dầm Timoshenko bằng vật liệu FGM có nhiều vết nứt. TCKHCNXD [Internet]. 27tháng 102017 [cited 24tháng 62024];11(3):10-9. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/776