1.
Thuật Đinh V, Long N, Hưng Đặng V. Xác định tải trọng cầu trục tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-3. TCKHCNXD [Internet]. 25tháng 22024 [cited 22tháng 52024];18(1V):66-8. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2934