1.
Tùng VM. Nghiên cứu thực nghiệm độ cứng và độ bền uốn của cột bê tông cốt thép lắp ghép với liên kết ống lồng bơm vữa. TCKHCNXD [Internet]. 26tháng 22024 [cited 28tháng 52024];18(1V):132-4. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2924