1.
Hùng TQ, Lộc LT, Nghĩa TT, Nhân NT, Dũng LX, Hiếu BQ. Lý thuyết và thực nghiệm xác định trạng thái ứng suất trước cho mái vòm cáp bốn thanh nén. TCKHCNXD [Internet]. 26tháng 22024 [cited 28tháng 52024];18(1V):79-1. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2873