1.
Ân NH, Vui CV. Phân tích độ tin cậy về ứng xử của ống thép nhồi bê tông chịu nén dọc trục. TCKHCNXD [Internet]. 24tháng 112023 [cited 20tháng 42024];17(4V):80-. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2867