1.
Trung L, Anh V, Quang N. Phân tích khung thép có liên kết nửa cứng phi tuyến chịu tải trọng lặp thay đổi lặp. TCKHCNXD [Internet]. 26tháng 22024 [cited 22tháng 52024];18(1V):26-0. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2821