1.
Huy P. Đường cong quan hệ lực cắt – chuyển vị ngang cho cột bê tông cốt thép chịu tải trọng lặp. TCKHCNXD [Internet]. 26tháng 22024 [cited 28tháng 52024];18(1V):106-19. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2818