1.
Diệu ChinhLT, Hằng HT, QuỳnhBD. Ứng dụng dữ liệu Sentinel-5P Tropomi trên nền tảng Google Earth Engine trong theo dõi ô nhiễm không khí tại thành phố Thái Nguyên. TCKHCNXD [Internet]. 26tháng 52023 [cited 27tháng 92023];17(2V):78-4. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2816