1.
Dương NH, BảoNQ. Xác định vùng hư hỏng trên kết cấu dạng bản sử dụng độ cong dạng dao động theo hai phương và mạng nơ ron tích chập. TCKHCNXD [Internet]. 24tháng 82023 [cited 15tháng 62024];17(3V):66-7. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2780