1.
Trầm BV, Quyền NV, Dưỡng LV, Thoại VV. Phân tích động lực học thiết bị nâng do Việt Nam chế tạo lắp trên tàu khảo sát môi trường biển. TCKHCNXD [Internet]. 26tháng 22024 [cited 28tháng 52024];18(1V):143-55. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2779