1.
Phương PV, Tùng Đặng Đăng, Thuật Đinh V, Long NM. Ứng xử bám dính của tấm CFRP gia cường kháng uốn trong dầm bê tông ứng suất trước dùng cáp không bám dính đã nứt. TCKHCNXD [Internet]. 24tháng 82023 [cited 16tháng 62024];17(3V):1-6. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2772