1.
Phụng HTK, Phúc TV, Long NM. Mô phỏng số ứng xử uốn của dầm bê tông căng sau sử dụng cáp không bám dính gia cường bằng tấm CFRP. TCKHCNXD [Internet]. 26tháng 52023 [cited 15tháng 62024];17(2V):12-1. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2725