1.
Danh N, Nghiêm Đoàn, Quy P, Lan N, Hiếu N, CườngNH. Phân tích tĩnh phi tuyến hình học và vật liệu cấu kiện dầm-cột ống thép tròn nhồi bê tông. TCKHCNXD [Internet]. 26tháng 22024 [cited 28tháng 52024];18(1V):13-5. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2677