1.
Dũng LN, QuỳnhBD, TrọngT Đình, DũngNV, DựTX, An HT, ĐiệpLV, NgọcB Đình. Nghiên cứu giải pháp đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác mỏ đất đắp bằng dữ liệu Sentinel-5P Tropomi. TCKHCNXD [Internet]. 28tháng 22023 [cited 14tháng 62024];17(1V):62-4. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2660