1.
Thuật Đinh V, Toàn TQ. Xác định tải trọng gió tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-1-4 và so sánh với TCVN 2737:1995. TCKHCNXD [Internet]. 24tháng 82023 [cited 19tháng 72024];17(3V):100-15. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2643