1.
Danh LB, TuấnNQ, HòaPD, TùngK Đăng. Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử nén của mẫu bê tông chất lượng siêu cao sử dụng thành phần cốt liệu ở Việt Nam. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 122022 [cited 23tháng 32023];16(5V):11-3. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2634