1.
Lãnh NC. Đánh giá tổng kết 30 năm quy hoạch phát triển mô hình khu công nghiệp ở Việt Nam. TCKHCNXD [Internet]. 1tháng 112022 [cited 28tháng 92023];16(4V):149-61. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2588