1.
Minh PV. Nghiên cứu giải pháp thiết kế thiết bị thi công cọc đá trong điều kiện Việt Nam. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 122022 [cited 23tháng 32023];16(5V):46-. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2550