1.
Tín HX, Cường NH, Long NM. Hiệu quả gia cường của tấm BFRP cho cột bê tông cốt thép bị ăn mòn chịu nén lệch tâm. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 122022 [cited 21tháng 32023];16(5V):10-4. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2542