1.
Quang VN, Hà NV, Chiều V Đình. Xây dựng hệ thống quan trắc chuyển dịch và cảnh báo sớm sử dụng kỹ thuật GNSS-RTK. TCKHCNXD [Internet]. 28tháng 22023 [cited 22tháng 52024];17(1V):134-46. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2499