1.
Tín HX, Thắng Đỗ Đại, Long NM. Ứng xử nén lệch tâm của cột bê tông cốt thép bị ăn mòn được gia cường bằng tấm sợi các-bon. TCKHCNXD [Internet]. 28tháng 22023 [cited 21tháng 52024];17(1V):24-1. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2492