1.
Hoàng Yến PT, Huyền VT, Thành NT. Nghiên cứu ứng dụng mặt hyperboloid một tầng tròn xoay trong thiết kế đồ án kiến trúc. TCKHCNXD [Internet]. 1tháng 112022 [cited 3tháng 22023];16(4V):116-32. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2420