1.
NăngT Đức, Long NT, Kiên NT. Ứng dụng tin học trong việc tính toán lựa chọn thiết bị của cơ cấu nâng cầu trục. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 122022 [cited 23tháng 32023];16(5V):34-5. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2395