1.
Hưng Đặng V, Quân BL, Tùng BT, ThắngNT. Tính toán giới hạn chịu lửa của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật theo tiêu chuẩn thiết kế SP 468.1325800.2019. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 122022 [cited 23tháng 32023];16(5V):57-3. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2391