1.
HạT Đức. Ứng dụng các công trình thoát nước đô thị bền vững để bổ cập nước ngầm cho Thành phố Hà Nội. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 122022 [cited 21tháng 32023];16(5V):25-3. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2364