1.
Hằng HT, Chiều V Đình, Dũng LN, Huyền NT, Quang VN, Hiếu DC. Nghiên cứu ứng dụng máy bay không người lái trong xác định kích thước và thể tích bể chứa nổi. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 72022 [cited 30tháng 92022];16(3V):7-0. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2334