1.
Hiếu PN. Khảo sát khả năng chịu lực tiết diện của dầm thép chữ C tạo hình nguội có lỗ khoét. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 122022 [cited 19tháng 42024];16(5V):87-00. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2325