1.
Sơn P, Khoa B Đăng, Anh TL, Hòa PM, Thư NTA. Phân tích tác động của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp xây dựng tại TPHCM. TCKHCNXD [Internet]. 29tháng 122022 [cited 21tháng 32023];16(5V):125-38. Available from: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2298